เทศกาลรับเงินคืนภาษี มาถึงแล้ว

0 Share
0

 

รับเงินคืนภาษีเข้าบัญชีเงินฝากผ่านพร้อมเพย์ แค่ใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน ผูกกับบัญชีเงินฝากกรุงศรี

 

กรุงศรี พร้อมเพย์
หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัตรประชาชน
+
เลขบัญชีกรุงศรี เลขบัญชีกรุงศรี
รับเงินคืนภาษี ผ่านกรุงศรีพร้อมเพย์
 1. สมัครกรุงศรีพร้อมเพย์ สมัครแล้ว ใช้งานได้ทันที เพียงผูกหมายเลขประจำตัวประชาชน กับ บัญชีเงินฝากกรุงศรี ผ่าน 4 ช่องทางธนาคาร
 2. รับเงินคืนภาษีจากภาครัฐ หลังจากกรมสรรพากรแจ้งผลได้รับเงินคืนภาษี กรมสรรพากรจะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ผูกหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้กับท่านโดยอัตโนมัติ
​ 

4 ช่องทางง่ายๆ ในการลงทะเบียนกรุงศรี พร้อมเพย์

1
กรุงศรีเอทีเอ็มกรุงศรีเอทีเอ็ม
 • สอดบัตรและกดรหัสของบัตร
 • เลือกเมนู “สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการกรุงศรี พร้อมเพย์ และบริการอื่นๆ”
 • เลือกเมนู “บริการกรุงศรี พร้อมเพย์”
 • เลือกประเภทการสมัครเป็น “หมายเลขประจำตัวประชาชน”
 • เลือก “ตกลง” หลังอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการกรุงศรี พร้อมเพย์
 • เลือกบัญชีที่ต้องการสมัคร
 • ตรวจสอบข้อมูลและกด “ถูกต้อง”
 • รับสลิปเป็นหลักฐานในการสมัครบริการกรุงศรี พร้อมเพย์
2
Krungsri Onlineกรุงศรีออนไลน์
 • Log in เข้าสู่ระบบ
 • เลือกเมนู “กรุงศรี พร้อมเพย์”
 • เลือกสมัครผูกบัญชี
 • เลือก “ยอมรับ” หลังอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการกรุงศรี พร้อมเพย์
 • เลือก “หมายเลขประจำตัวประชาชน” และเลือกบัญชีที่ต้องการสมัคร
 • ตรวจสอบความถูกต้องและระบุรหัสการลงทะเบียน ที่ธนาคารส่ง SMS ให้และกด “ยืนยัน”
 
3
KMAKMA
 • Log in เข้าสู่ระบบ
 • เลือก “เมนูทั้งหมด”
 • เลือก “ลงทะเบียนพร้อมเพย์”
 • เลือก “ยอมรับ” หลังอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
 • เลือกบัญชีที่ต้องการสมัคร
 • เลือกลงทะเบียนด้วย “หมายเลขประจำตัวประชาชน”
4
สาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน
สมัครได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ
กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ