กองทุนรวม LTF | RMF ที่ธนาคารกรุงศรี ที่เดียว จบ ครบได้อีก

0 Share
0

LTF RMF

เลือกลงทุนกับ LTF | RMF คุณภาพจากหลากหลายบลจ. ชั้นนำ ที่ธนาคารกรุงศรี

4 LTF ชั้นนำ
ส่งท้ายได้สิทธิลดหย่อนภาษีปีสุดท้าย
KFLTF50 ลงทุนหุ้นไทยตามดัชนี SET50 (Passive Fund) 6
เสี่ยงสูง
PHATRA LTFD ลงทุนหุ้นไทย ที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ในระยะกลางถึงยาว
MS-CORE LTF ลงทุนหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดีเน้นหุ้นในดัชนี SET50 (Active Fund)
1SG-LTF ลงทุนหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ขนาดกลาง-ใหญ่
 
5 RMF โดดเด่น
มาเติมเต็มทุกความต้องการของลูกค้า
KFSINCRMF ลงทุนตราสารหนี้ระยะกลางทั่วโลก 5
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
KFHAPPYRMF ลงทุนตราสารหนี้ไม่น้อยกว่า 75% ของ NAV และอาจลงทุนในกองทุนในหุ้น กองทุนอสังหาฯ REITs และ INFRAs
KFS100RMF ลงทุนหุ้นไทยตามดัชนี SET100 6
เสี่ยงสูง
KFGBRANRMF ลงทุนหุ้นของบริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า ที่มีชื่อเสียงมีฐานลูกค้าทั่วโลก
PRINCIPAL iPROPRMF เน้นลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REITs ไทยและสิงคโปร์ 8
เสี่ยงสูงมาก
 
Krungsri Asset Management Principal Phatra Manulife One
 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
• KFGBRANRMF และ PRINCIPAL iPROPRMF ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ ผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตรา แลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ โดยปกติ KFGBRANRMF จะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ • PRINCIPAL iPROPRMF ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
กองทุน LTF/RMF ที่แนะนำ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ