คว้าทุกโอกาสการลงทุนทั่วโลกได้ที่กรุงศรี

0 Share
0

คว้าทุกโอกาสการลงทุนทั่วโลกได้ที่กรุงศรี

เพราะธนาคารกรุงศรีฯ คัดสรรกองทุนดีๆ ที่มีผู้จัดการกองทุนระดับโลกบริหารการลงทุน เพื่อโอกาสการรับผลตอบแทนที่ดีให้กับคุณ

พิเศษ!! เมื่อลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการ* ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2563 - 30 เมษายน 2563

เงินลงทุนสะสมรวม รับหน่วยลงทุน KFCASH มูลค่า
10 - 29.99 ล้านบาท 10,000 บาท
30 - 49.99 ล้านบาท 30,000 บาท
50 ล้านบาทขึ้นไป ล้านละ 2,000 บาท
*โปรดคลิกดูรายละเอียดกองทุนที่ร่วมรายการ
*รายละเอียดกองทุนที่ร่วมรายการ
ข้อมูลเพิ่มเติมกองทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ