ฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีกรุงศรี ผ่านตู้บุญเติม

0 Share
0

ฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีกรุงศรี ผ่านตู้บุญเติม
เริ่มแล้ว ฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกรุงศรีได้แล้วที่ตู้ บุญเติม  ได้เงินทันที
 
ใช้บริการตู้บุญเติม ตลอด 24 ชั่วโมง
ใช้บริการตู้บุญเติม จากจุดบริการกว่า 130,000 ตู้ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นตู้หน้าร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น
ใช้เหรียญ หรือธนบัตร ได้ทุกรุ่น ฝาก/โอนเงินเริ่มต้นที่ 1 บาท
ใช้เหรียญ หรือธนบัตร ได้ทุกรุ่น ฝาก/โอนเงินเริ่มต้นที่ 1 บาท
ฝาก/โอนเงินได้สูงสุด ครั้งละ 5,000-40,000 บาท/วัน/หมายเลข บัตรประชาชน ของผู้ฝาก/ผู้โอน
ฝาก/โอนเงินได้สูงสุด ครั้งละ 5,000 บาท และ สูงสุด 40,000 บาท/วัน/หมายเลขบัตรประชาชน ของผู้ฝาก/ผู้โอน
ผู้ฝาก/ผู้โอน จะได้รับ SMS ยืนยันผลการฝาก/โอน จากบุญเติม
ผู้ฝาก/ผู้โอน จะได้รับ SMS ยืนยันผลการฝาก/โอน จากบุญเติม
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมลูกค้าจะต้องชำระให้บุญเติม
จำนวนเงินฝาก ต่อรายการ ค่าธรรมเนียม
1 - 1,000 บาท 30 บาท
มากกว่า 1,000 - 3,000 บาท 50 บาท
มากกว่า 3,000 - 4,000 บาท 60 บาท
มากกว่า 4,000 - 5,000 บาท 70 บาท
ผู้ฝากจะต้องใส่เงินค่าธรรมเนียมเพิ่มจากจำนวนเงินฝาก เช่น ฝากเงิน 800 บาท จะต้องใส่เงินที่ตู้ 830 บาท

หลักฐานการฝากเงิน

  • ผู้ฝากจะได้รับ SMS ตามที่ได้ระบุไว้ในตอนทำรายการ
  • กรณีทำรายการผ่านบุญเติมเคาน์เตอร์เซอร์วิส จะได้รับ SMS + ใบบันทึกรายการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1220 หรือ www.boonterm.com

ตัวแทนธนาคาร บุญเติม
กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ