ฝาก ถอน บัญชีกรุงศรี ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

0 Share
0

ฝาก ถอน บัญชีกรุงศรี ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

บริการกรุงศรีอยู่นี่นะ ที่ ธ.ก.ส.
ฝาก ถอน ผ่านบัญชีกรุงศรี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ฟรี ค่าธรรมเนียม
9 ก.ย. 62 – 30 พ.ย. 62
ตัวแทนธนาคาร ธ.ก.ส.

#กรุงศรีอยู่นี่นะ
กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ