ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเข้าร่วมโครงการบ้านดีมีดาวน์

0 Share
0

โครงการบ้านดีมีดาวน์

รับเงินสนับสนุนเงินดาวน์ 50,000 บาท จากโครงการบ้านดีมีดาวน์

เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ที่ www.บ้านดีมีดาวน์.com
(8.00 - 18.00 น. ของทุกวัน)

 
ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 62 – 31 มี.ค. 63
สอบถามเพิ่มเติมโทร 1572
บ้านดีมีดาวน์
 
  • คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการและเงื่อนไขการได้รับสิทธิเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด หรือสอบถามโทร. 0 2111 1144
กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ