ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีเจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบสังคมในอันที่จะเกื้อกูลสังคมในทุก ๆ ด้าน เพื่อตอบแทนแก่สังคมและชุมชนที่พนักงานธนาคารอาศัยอยู่และที่ธนาคารเข้าไปดำเนินธุรกิจ การดำเนินกิจกรรมสังคมของธนาคารมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานธนาคาร ผ่านรูปแบบกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคมและแก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลา 68 ปีของการดำเนินธุรกิจ ธนาคารได้ดำเนินกิจกรรมสังคมในโครงการที่ธนาคารริเริ่มขึ้น และสนับสนุนกิจกรรมสังคมขององค์กรสาธารณกุศล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การบริจาคเพื่อการกุศลต่าง ๆ ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งเน้นให้ความสำคัญกิจกรรมสังคมทางด้านการศึกษาและเยาวชน สิ่งแวดล้อมและสังคม ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ในปี 2556 ธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับกิจกรรมสังคมด้านสิ่งแวดล้อม เยาวชนและการศึกษา และสานต่อโครงการ
"Earth Care" ภายใต้แนวคิดหลัก "ประหยัดพลังงาน ลดสร้างมลภาวะ เติมป่าสีเขียวให้โลก" และ โครงการ "กรุงศรี... สานฝันเยาวชนคนดี"
 
 

โครงการเพื่อสังคมล่าสุด

 
 

โครงการอนุรักษ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดบ้านเกิดของธนาคาร

กรุงศรีร่วมอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณสหวัฒน์ แน่นหนา ...
 
     
 
 
 

โครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน จุดประกายความเข้าใจเรื่องบริหารเงิน ...

เสียงขอบคุณจากน้องๆ ถึงอาสาทุกท่าน ในโครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน ...
 
     
 
 
 

69 ปีกรุงศรี 69 ทุนการศึกษา’ สานฝันเยาวชนสู่บัณฑิต

เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 69 ของการก่อตั้งธนาคาร ...
 
     
 
 
 

‘68 ปีกรุงศรี 68 ทุนการศึกษา’ สานฝันเยาวชนสู่บัณฑิต

 60 ทุนการศึกษาเพื่อน้องๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2557

 
     
 

ข่าวล่าสุด

 
 
01 เม.ย. 57

69 ปีกรุงศรี 69 ทุนการศึกษา’ สานฝันเยาวชนสู่บัณฑิต

เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 69 ของการก่อตั้งธนาคาร ...
 
     
 
 
 
28 มี.ค. 57

ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ ผ่านกิจกรรม ‘กรุงศรี...พาน้องดูหนัง ครั้งที่ 21’

อาสาสมัครของธนาคารและบริษัทในกลุ่มกรุงศรีร่วมมอบความสุขและความบันเทิงให้กั ...
 
     
 
 
 
11 มี.ค. 57

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 101 ของชาวกรุงศรี

โดยมีเพื่อนพนักงานจำนวน 490 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 
     
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Recommended Technology       | Resolution 1024 x 768 pixel