ประกันวินาศภัย

 
 
สิทธิของผู้บริโภคที่จะพึงได้รับจากการใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรั ...
 
     
 
 

คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไป สูงสุดถึง 400,000 บาท

 
     
 
 

ประกันภัยสำเร็จรูปอุบัติเหตุ

 
     
 
 

คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะที่ตรวจพบครั้งแรกสูงสุดถึง 200,000 บาท

 
     
 
 

คุ้มครองภัยน้ำท่วม สูงสุดถึง 120,000 บาท ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

 
     
 
 

คุ้มครองทรัพย์สินภายในที่พักอาศัย สูงสุดถึง 300,000 บาท คุ้มน้ำท่วมสูงสุดถึง 30,000 บาท ไม่มีความรับผิดส่วนแรก

 
     
 
 

 สมัครง่าย ไม่ต้องสำรวจบ้าน

 
     
 
 

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 
     
 
 

มือถือหาย...มีคนช่วยจ่าย คุ้มครองอุบัติเหตุต่างๆ ที่ทำให้มือถือหาย คุ้มครองการลักทรัพย์สูงสุดถึง 15,000 บาท ด้วยราคาเพียง 995 บาท

 
     
 
 
 
  
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Recommended Technology       | Resolution 1024 x 768 pixel