กรุงศรีเอทีเอ็ม

 
 
บริการหลากหลายที่สร้างความสะดวกสบายตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเครื่อง Krungsri ATM กว่า 4,500 เครื่องทั่วประเทศ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถใช้บริการเบิกถอนเงินสด โอนเงินภายในธนาคาร โอนเงินต่างธนาคาร ชำระค่าสินค้าและบริการ

สอบถามยอดเงินในบัญชี และอื่นๆอีกมากมายด้วยบัตรกรุงศรีเอทีเอ็ม และบัตรกรุงศรีเดบิต รวมทั้งเปิดให้บริการบัตรต่าง

ธนาคารในเครือข่าย ATM Pool ทำรายการเบิกถอนเงินสด โอนเงินต่างธนาคาร และสอบถามยอดเงินในบัญชีได้ที่เครื่อง

Krungsri ATM

 

 

บริการที่ครอบคลุม พร้อมให้บริการแก่ผู้ถือบัตรธนาคารต่างประเทศ และบริการทางการเงินต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายดังต่อไปนี้

 

 

ลักษณะบริการ


บริการเบิกถอนเงินสด
เบิกถอนเงินสดได้สูงสุด 30,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้วงเงินสูงสุดสำหรับการเบิกถอนเงินสดในแต่ละวันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบัตรที่ทำรายการ

 

 

บริการชำระค่าสินค้าและบริการ ( Bill Payment)
สามารถเลือกชำระค่าสินค้าและบริการของบริษัทต่างๆ ที่ธนาคารฯให้บริการรับชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต, ค่าไฟฟ้า, ค่างวดรถ,
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าลงทะเบียน และอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการชำระให้ตนเอง หรือให้บุคคลอื่น โดยการหักเงิน
จากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท / วัน สามารถเก็บใบสลิปหลังจากทำรายการไว้เป็น
หลักฐานในการอ้างอิง รายละเอียดการชำระและรายชื่อบริษัท คลิกที่นี่บริการเติมเงินค่าโทรศัพท์มือถือ

สามารถเติมเงินค่าโทรศัพท์มือถือ ได้ถึง 3 ระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบ

 

 

บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ

เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับท่านในการชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านการหักบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร
โดยอัตโนมัติ เช่น การชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าบัตรเครดิต ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าประกัน ฯลฯ เพียงแค่ท่านมีบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคาร ก็สามารถขอใช้บริการที่สะดวกสบายกับธนาคารได้ทันที รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 

บริการโอนเงิน

 • การโอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตร สามารถโอนได้สูงสุด 1,000,000 บาท/วัน
 • การโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร

ภายในวงเงินโอนสูงสุด 100,000 บาท/วัน สำหรับบัตรกรุงศรีเอทีเอ็ม

ภายในวงเงินโอนสูงสุด 200,000 บาท/วัน สำหรับบัตรกรุงศรี วีซ่า อิเล็กตรอน หรือบัตรกรุงศรี เดบิต

 • การโอนเงินต่างธนาคาร สามารถโอนเงินไปยังธนาคารอื่นๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โอนได้สูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง

ภายในวงเงินโอนสูงสุด 100,000 บาท/วัน โดย

 

สามารถเลือกโอนเงินไปยังธนาคารอื่นๆ ถึง 19 ธนาคาร ดังต่อไปนี้

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารสแตนดาร์ดชาเตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 9. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 10. ธนาคารออมสิน
 11. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 12. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 13. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 14. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 15. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 16. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 17. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 18. ธนาคารซิตี้แบงก์
 19. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

 


บริการสั่งซื้อ-ขายกองทุนเปิด ของ บลจ.กรุงศรี
สามารถสั่งซื้อ-ขายกองทุนเปิด บลจ.กรุงศรีได้ทันที เพียงผูกบัญชีกองทุนของ บลจ.กรุงศรี กับบัตรกรุงศรีเอทีเอ็ม

หรือบัตรกรุงศรีเดบิต

 

 

บริการเปลี่ยนรหัส
ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสที่เครื่อง กรุงศรีเอทีเอ็ม ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ และเพื่อความปลอดภัยท่านควรเปลี่ยนรหัสเป็นประจำ

 บริการกำหนดวงเงินใช้จ่ายสำหรับบัตรกรุงศรีวีซ่า อิเล็กตรอน / บัตรกรุงศรีเดบิต
ผู้ถือบัตรกรุงศรีเดบิตสามารถกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VISA ได้ด้วยตนเองที่เครื่อง

Krungsri ATM โดยกำหนดวงเงินได้ตั้งแต่ 0 / 20,000 / 30,000 / 50,000 และ 100,000 บาทต่อวัน

 

 

10 ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง ATM

 1. เมื่อได้รับบัตร กรุงศรีเอทีเอ็ม/วีซ่า อิเล็กตรอน หรือบัตรกรุงศรี เดบิต ควรเปลี่ยนรหัส ATM ที่เครื่อง กรุงศรีเอทีเอ็มของ ธนาคารและควรเปลี่ยนรหัสบัตรเป็นประจำ
 2. ไม่ควรเก็บรหัส ATM ไว้ที่เดียวกันกับบัตร ATM และไม่ควรเปิดเผยรหัส ATM ให้บุคคลอื่นทราบ
 3. ขณะกดรหัส ATM ควรใช้มือบังแผงคีย์บอร์ดเพื่อป้องกันการแอบดูรหัสบัตร ATM
 4. ให้ระมัดระวัง เมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาให้ความช่วยเหลือ เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่อง ATM
 5. ในกรณีที่บัตรของท่านเป็นบัตร กรุงศรีเอทีเอ็ม/วีซ่า อิเล็กตรอน หรือบัตรกรุงศรี เดบิต ควรลงลายมือชื่อหลังบัตรทันทีที่ได้รับบัตร
 6. ท่านควรกำหนดวงเงินที่เหมาะสม ในการใช้จ่ายผ่านบัตร กรุงศรีเอทีเอ็ม/วีซ่า อิเล็กตรอน หรือบัตรกรุงศรี เดบิต โดยท่านสามารถเปลี่ยนวงเงินการใช้จ่ายได้ที่เครื่อง KRUNGSRI ATM และ KRUNGSRI Phone 1572
 7. เก็บสลิปที่ทำรายการทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการทำรายการผ่านเครื่อง ATM หรือการรูดซื้อสินค้าด้วยบัตร กรุงศรีเอทีเอ็ม/ วีซ่าอิเล็กตรอน หรือบัตรกรุงศรี เดบิต เพื่อใช้ในการตรวจสอบกับรายการเดินบัญชีของท่าน
 8. ให้ระลึกไว้เสมอว่าบัตร กรุงศรีเอทีเอ็ม/วีซ่า อิเล็กตรอน หรือบัตรกรุงศรี เดบิต เป็นเสมือนเงินสด ดังนั้นควรเก็บรักษาบัตร กรุงศรีเอทีเอ็ม/วีซ่า อิเล็กตรอน หรือบัตรกรุงศรี เดบิต ให้ดี และเก็บในที่ที่ปลอดภัย
 9. ในการใช้บัตร กรุงศรีเอทีเอ็ม/วีซ่า อิเล็กตรอน หรือบัตรกรุงศรี เดบิต ท่านควรอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและ ข้อกำหนดของการใช้บริการบัตรของธนาคารผู้ออกบัตร
 10. ในกรณีที่บัตรติด บัตรยึด หรือบัตรสูญหาย ควรติดต่อกับธนาคารทันที โดยสามารถติดต่อได้ Call 1572ตลอด 24 ชั่วโมง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
Call 1572

 

 
 
     
 
 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Recommended Technology       | Resolution 1024 x 768 pixel