บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ออมทรัพย์พิเศษ กรุงศรี Max Savings
 
 

เลือกเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ กรุงศรี Max Savings ให้ทั้งดอกเบี้ยสูงและความคล่องตัว

 

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
- อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- รับดอกเบี้ยทุกเดือน
- เบิกถอน / โอนเงินได้ 2 ครั้งต่อเดือน ไม่จำกัดวงเงิน
- สะดวก ฝาก / ถอนเงิน ได้หลายช่องทางทั้ง ATM, Online Channel และสาขาธนาคารทั่วประเทศ
- ไม่กำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำ
- ไม่มีค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด
 

 

คุณสมบัติของผู้เปิดบัญชี
บุคคลธรรมดา
 

 

การเปิดบัญชี
- จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 30,000 บาท
- ไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีร่วมได้

 
 

ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอน
เบิกถอน / โอนเงินตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการเบิกถอน / โอนเงินครั้งละ 500 บาท

 
 

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะทำการประกาศ อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
ณ สำนักงาน / สาขาของธนาคารหรือ www.krungsri.com
 

 

ข้อกำหนด และเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 

 
 
     
 
 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Recommended Technology       | Resolution 1024 x 768 pixel