แคชเชียร์เช็ค

 
 

จุดเด่น
ถ้าคุณต้องการชำระเงิน หรือวางเงินประกันเป็นจำนวนมาก ในการประกอบธุรกิจการค้า และผู้รับต้องการความมั่นใจสูง
กว่าเช็คส่วนตัว "แคชเชียร์ เช็ค" เป็นทางเลือกที่สะดวก ปลอดภัย และไว้วางใจได้ดีที่สุด เพราะเป็นเช็คของธนาคารเอง
มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด ผู้รับนำไปเข้าบัญชีได้ทันที

ต้องทำอย่างไรบ้าง
เพียงคุณแวะมาขอซื้อ "แคชเชียร์ เช็ค" โดยจะเลือกชำระเงิน ด้วยเงินสด เงินโอน หรือเช็คที่ทราบผลการเรียกเก็บทันทีก็ได้
แล้วระบุชื่อผู้รับที่คุณต้องการสั่งจ่ายให้ถูกต้องชัดเจน คุณสามารถขอใช้บริการได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารประกอบ ใดๆ
โดยมีค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อฉบับ

ประโยชน์ที่ได้รับ
• สะดวกกว่าการใช้เงินสด หรือการใช้เช็คส่วนตัว
• ปลอดภัย เนื่องจากไม่ต้องพกพาเงินสดเป็นจำนวนมาก
• ถ้าซื้อไปแล้ว แต่เกิดเปลี่ยนใจ ไม่ต้องการใช้เช็ค คุณก็สามารถนำเช็คไปขอขึ้นเงินคืนได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
Call 1572

 
 
     
 
 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Recommended Technology       | Resolution 1024 x 768 pixel