*ขออภัย ขณะนี้ไม่สามารถดูข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังได้ ทางธนาคารกำลังปรับปรุงระบบ และจะใช้ได้ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2557
 

วันที่ 18/12/2557 เวลา 16:57 รอบที่ 8

FOREIGN CURRENCIES DENOM. NOTES BUY SELL
COUNTRY CURRENCY BUY SELL SIGHT T/T
 U.S.A. USD 131.8100033.1900032.6500032.7500033.05000
 U.S.A. USD 5-2032.2100033.20000UNQ.UNQ.UNQ.
 U.S.A. USD 50-10032.5300033.21000UNQ.UNQ.UNQ.
 EURO EUR 39.9700041.0500040.0850040.2050040.75500
 UNITED KINGDOM GBP 50.6600052.0000050.9000051.0550051.71000
 JAPAN JPY 10027.3700028.5900027.3850027.4700028.01000
 MALAYSIA MYR* 8.910009.74000UNQ.UNQ.UNQ.
 SINGAPORE SGD 24.5700025.4100024.7200024.7950025.28000
 HONGKONG HKD 4.160004.330004.185004.200004.28500
 BRUNEI BND 24.1400025.38000UNQ.UNQ.UNQ.
 AUSTRALIA AUD 26.3300027.4600026.5800026.6650027.12500
 CANADA CAD 27.6800028.7100028.0100028.0950028.56750
 SWITZERLAND CHF 33.0600034.0400033.2550033.3550033.88000
 CHINA CNY* 4.940005.450005.230005.245005.33000
 DENMARK DKK 5.210005.510005.345005.365005.52000
 INDIA INR* 0.450000.580000.415000.475000.56500
 KOREA KRW 1002.310003.34000UNQ.UNQ.UNQ.
 NORWAY NOK 4.280004.600004.365004.380004.53000
 NEW ZEALAND NZD 25.1000026.2000025.1250025.2050025.65500
 SAUDI ARABIA SAR 7.220009.40000UNQ.UNQ.UNQ.
 SWEDEN SEK 4.150004.400004.170004.185004.43000
 TAIWAN TWD 0.830001.20000UNQ.UNQ.UNQ.
 SOUTH AFRICA ZAR 2.130003.07000UNQ.UNQ.UNQ.
 UNITED ARAB EMIRATESAED 7.420009.41000UNQ.UNQ.UNQ.
 INDONESIA IDR* 1000UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 PHILIPPINES PHP* UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 BAHRAIN BHD UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 BRAZIL BRL UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 LAOS LAK* 1000UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 VIETNAM VND 1000UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
  • The above rates are subject to change without prior notice
  • Amount greater than USD 20,000.- or equivalent , Please contact Financial Market Sale and Product Development Department.
  • Currency with * for remittance transactions are available upon request, Please contact Financial Market Sale and Product Development Department.
  • Financial Market Sale and Product Development Department Telephone number 0-2296-5975-77 , 0-2296-4360-70

เริ่มต้นการออมและการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น