วันที่ 03/03/2558 เวลา 10:55 รอบที่ 3

FOREIGN CURRENCIES DENOM. NOTES BUY SELL
COUNTRY CURRENCY BUY SELL SIGHT T/T
 U.S.A. USD 131.2500032.6300032.0200032.1200032.62000
 U.S.A. USD 5-2031.6500032.64000UNQ.UNQ.UNQ.
 U.S.A. USD 50-10031.9700032.65000UNQ.UNQ.UNQ.
 EURO EUR 35.6700036.7500035.6799535.7999536.55995
 UNITED KINGDOM GBP 48.9700050.3400049.0842949.2642950.18929
 JAPAN JPY 10026.6100027.8500026.6250026.7150027.34000
 MALAYSIA MYR* 8.330009.16000UNQ.8.718589.11858
 SINGAPORE SGD 23.2400024.0800023.2992923.3692924.05929
 HONGKONG HKD 4.080004.260004.109004.129004.21900
 BRUNEI BND 22.8000024.04000UNQ.UNQ.UNQ.
 AUSTRALIA AUD 24.6000025.8600024.6285824.7285825.82688
 CANADA CAD 25.1700026.2000025.3695725.4695726.16957
 SWITZERLAND CHF 33.2700034.2400033.3074333.4274334.21087
 CHINA CNY* 4.800005.310005.041035.061035.26103
 DENMARK DKK 4.630004.930004.778694.798694.91795
 INDIA INR* 0.350000.580000.405820.475820.56982
 KOREA KRW 1002.310003.34000UNQ.UNQ.UNQ.
 NORWAY NOK 4.030004.350004.135454.155454.25551
 NEW ZEALAND NZD 23.7800025.1300023.7879623.8779624.75796
 SAUDI ARABIA SAR 7.080009.26000UNQ.UNQ.UNQ.
 SWEDEN SEK 3.730003.980003.820913.840913.92057
 TAIWAN TWD 0.820001.19000UNQ.UNQ.UNQ.
 SOUTH AFRICA ZAR 2.040002.98000UNQ.UNQ.UNQ.
 UNITED ARAB EMIRATESAED 7.270009.26000UNQ.UNQ.UNQ.
 INDONESIA IDR* 1000UNQ.UNQ.UNQ.2.245762.74576
 PHILIPPINES PHP* UNQ.UNQ.UNQ.0.718930.74893
 BAHRAIN BHD UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 BRAZIL BRL UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 LAOS LAK* 1000UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 VIETNAM VND 1000UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
  • The above rates are subject to change without prior notice.
  • Amount greater than USD 20,000.- or equivalent , Please contact Global Markets Group.
  • Currency with * for remittance transactions are available upon request, Please contact Global Markets Group.
  • Global Markets Group Telephone number 0-2296-5975-77, 0-2296-4360-65, 0-2021-6380-90.

เริ่มต้นการออมและการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น